Warunki gwarancji

Udzielamy gwarancji jakości wykonania i użytych materiałów do produkcji mebli na okres 24 miesięcy, pod    warunkiem eksploatacji ich zgodnie z przeznaczeniem w warunkach nie odbiegających od typowych, przy normalnym ich obciążeniu oraz właściwej pielęgnacji i konserwacji.

Dokonując zakupu w naszej firmie, mają Państwo pewność, że nabyliście produkt najwyższej jakości w dobrej cenie.

Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wady określa przyjmujący zgłoszenie reklamacyjne.

Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dokonanie przez klienta uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinien znajdować się opis i zdjęcia usterki. Reklamację należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@edar.com.pl lub listownie na adres siedziby firmy.

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie danych takich jak:

a) imię, nazwisko, adres zamawiającego,

b) opis przedmiotu reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami obrazującymi zgłaszane wady,

c) wskazać żądanie.

Gwarant zastrzega, że termin naprawy uzależniony jest od tego, czy potrzebne jest wyprodukowanie nowych elementów, szczególnie w wypadku mebli robionych na indywidualne zamówienie, czy wystarczy naprawa istniejących, jak również od miejsca zamieszkania nabywcy.

Niezbędne koszty transportu wadliwego wyrobu ponosi gwarant. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do reklamowania mebli, wszystkie koszty, łącznie z kosztami transportu i naprawy ponosi Nabywca.

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI 

Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadkach:

 •  użytkowania mebla niezgodnie z instrukcją użytkowania
 •  użytkowania mebla niezgodnie z jego przeznaczeniem
 •  stwierdzenia niewłaściwego wykonania zabiegów czyszczenia i konserwacji
 • stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione
 • uszkodzeń mechanicznych

Za wadę nie zostaną uznane:

 •  dopuszczalne różnice w fakturze i odcieniu skóry. Faktura skóry jako materiału naturalnego jest zróżnicowana, niepowtarzalna i jej drobne różnice nie są wadą wyrobu
 • zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji
 • właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału. Drewno jest materiałem ciągle pracującym, w wyniku zmian wilgotności powietrza kurczy się i rozszerza. W wyniku tej pracy powstają drobne nierówności na powierzchni mebli.
 • dopuszczalne różnice w odcieniu drewnianych elementów drewna. Drewno jako materiał naturalny posiada zróżnicowane odcienie zależne od jego naturalnych warunków siedliskowych, w różny też sposób przyjmuje barwniki.
 • w wyniku działania światła i promieni UV drewno zmienia swoją barwę, dlatego zaleca się nie zakrywać na dłuższe okresy fragmentów blatów mebli. Przedmioty dekoracyjne, czy serwety, powinny być przestawiane, by pozwolić na jednakowe działania światła na całe meble.
 • widoczne promienie rdzeniowe drewna jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej
 • drobne pęknięcia i odkształcenia powstałe w wyniku naturalnej pracy drewna jako materiału.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MEBLI DREWNIANYCH

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Stosowanie się do wskazówek w niej zawartych pozwoli na długie lata cieszyć się estetyką zakupionych mebli oraz zapewni bezpieczne ich użytkowanie.

 1. Meble przeznaczone są do użytku wewnątrz pomieszczeń – z wyjątkiem mebli ogrodowych.
 2. Optymalnymi warunkami dla mebli są pomieszczenia o umiarkowanej wilgotności (40-70%) oraz temperaturze powietrza (15-30C).
 3. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń.
 4. Meble należy ustawiać z dala od źródeł ciepła i w miejscach równomiernie nasłonecznionych
 5. Grzejący się sprzęt RTV należy stawiać na podkładkach izolujących (np: korkowych) i zapewnić dobrą wentylację mebla.
 6. Na meblach nie można stawiać gorących przedmiotów, naczyń zwłaszcza bezpośrednio zdjętych z płyty grzewczej – należy je zawsze odkładać na deskę lub podkładkę.
 7. Krzesło należy użytkować na równych powierzchniach, zawsze powinno być stawiane na czterech nogach

I. Lakierowane meble do użytku wewnątrz pomieszczeń 

 • Należy dbać, aby powierzchnie wylakierowanych mebli nie były narażone na tarcie o jakikolwiek element.
 • Należy unikać kontaktu mebli z przedmiotami o ostrych krawędziach.
 • Meble należy chronić przed obiciem i porysowaniem.
 • Należy chronić meble przed działaniem wody. Szczególnie w przypadku wylania wody w okolicach połączeń blatów, należy niezwłocznie po zaistnieniu tego faktu usunąć wodę suchą szmatką.
 • Podczas czyszczenia i konserwacji frontów należy używać miękkich i suchych lub lekko wilgotnych tkanin oraz preparatów przystosowanych do konserwacji materiałów z jakich wykonano meble. Nie należy używać substancji, których nie znamy i nie jesteśmy pewni, że nie uszkodzą mebli. Prosimy nie używać ostrych detergentów!

II. Użytkowanie mebli woskowanych

 • Do produkcji mebli woskowanych użyto wysokiej jakości olejowosków brytyjskiej firmy Fiddes & Son, która od ponad stu lat produkuje najwyższej klasy woski, oleje, olejowoski, barwniki do drewna i politury. Zewnętrzna warstwa to Fiddes Hard Wax Oil
 • Powierzchnia woskowana utwardza się powoli i pełnej trwałości nabiera dopiero po 30 dniach.
 • Fiddes Hard Wax Oil chroni i uwydatnia pozytywne cechy drewna. Jest zalecany do wszystkich mebli i podłóg drewnianych. Sprawia że powierzchnia drewniana jest doskonale naturalnie zabezpieczona i chroni ją przed negatywnymi skutkami użytkowania. Jest on odporny na wodę, wino, piwo, colę etc.
 • Czyszczenie i konserwacja są proste, wystarczy sucha lub lekko wilgotna ściereczka. Naturalna kombinacja oleju i wosku tworzy mikropory, co pozwala drewnu oddychać.
 • Renowacja, jest łatwa i szybka do wykonania, bez konieczności przygotowania i nie pozostawia śladów naprawy. Renowacja powierzchni polega na prostym nałożeniu szmatką cienkiej warstwy olejowosku na czystą i suchą powierzchnię mebla. Powierzchnię można delikatnie użytkować po 6 godzinach, po 48 godzinach powierzchnia znowu jest w pełni zabezpieczona

III. Użytkowanie mebli ogrodowych 

 • Aby długo cieszyć się pięknem naszych mebli ogrodowych należy odpowiednio zadbać o nie. Meble ogrodowe szczególnie  narażone na działanie wilgoci, różnic temperatur, promieni UV, glonów, grzybów. bakterii itp.
 • Użyte materiały do produkcji mebli ogrodowych w pełni zabezpieczają meble przed działaniem szkodliwych warunków na jeden sezon. Na okres zimowy meble należy umieścić w miejscu zadaszonym i suchym. Nie należy owijać mebli folią.
 • Przed przystąpieniem do użytkowania mebli w nowym sezonie należy odnowić ich powierzchnię zabezpieczającą. Do odnowienia powierzchni drewnianych należy zastosować środki dobrane do rodzaju drewna, z którego wykonane są meble.
 • W razie wątpliwości, co do sposobu użytkowania mebli, przed podjęciem jakiejkolwiek czynności opisanej w niniejszej instrukcji należy skontaktować się z producentem.

Wszystkie meble, które można zamówić w naszej firmie  są produkowane według specyfikacji konsumenta oraz służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, dlatego mimo zawierania umów na odległość konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Uszkodzenia powstałe po okresie gwarancji, jak i te nie podlegające naprawie gwarancyjnej możemy naprawić, o ile jest to możliwe, w ramach usługi dodatkowo płatnej.  Szczególnie polecamy po wielu latach użytkowania, odnowienie blatów krzeseł i stołów.

Skontaktuj się z nami! https://www.edar.com.pl/kontakt/